OUR

BLOG

VÝUKA PLAVÁNÍ

Díky mnohaletým zkušenostem z České republiky i zahraničí se nám podařilo vytvořit unikátní koncept výuky plavání pro děti mladšího školního věku. S využitím nových pedagogických metod a osvědčených nenásilných postupů výuky plavání jsou děti vedeny k lásce k vodě a následnému zvládnutí základních plaveckých způsobů. Pamatujete si na Vaše školní plavání? Násilné potápění hlavy, odstrkování rukou od břehu pomocí tyče a slzy v brýlích u nás nenajdete. Máme rádi děti a víme, že učit lze i bez křiku pomocí pozitivní motivace a přirozené autority.

          Výuka plavání bude probíhat ve vyhřívaném hotelovém bazénu za dozoru zkušených instruktorů. Děti budou rozřazeny do čtyř výukových skupin dle schopností. Jeden instruktor vede vždy jen jednu skupinu (max. 10 dětí) v průběhu celého kurzu z důvodu nastolení důvěry a přátelství mezi instruktorem a dětmi. Každá z celkových deseti lekcí trvá 90 minut. Struktura lekce je 45 minut výuky plavání a zbylých 30 minut je věnováno hrám ve vodě.

PLAVECKÝ KURZ SI KLADE ZA CÍL OSVOJENÍ PLAVECKÝCH DOVEDNOSTÍ A ROZVOJ SCHOPNOSTÍ

Plavání s pomůckami i bez nich

Zvládnutí základních plaveckých způsobů znak, prsa, kraul

Základy první pomoci a vodní záchrany

Skoky do vody

Základy potápění

KURZ JE ZAKONČEN PŘEDÁNÍM MOKRÉHO VYSVĚDČENÍ PRO KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA KURZU

© 2017 ZŠ Plavání