Plavecké kurzy

pro děti

ORGANIZUJEME PLAVECKÉ KURZY A DOPROVODNÝ SPORTOVNÍ A ZÁBAVNÍ PROGRAM PRO DĚTI

 

O PROJEKTU

Jsme agentura věnující se organizaci školních i mimoškolních plaveckých kurzů s doprovodným sportovním a zábavním programem určených dětem mladšího školního věku. Kompletně zajišťujeme čtyř až sedmidenní pobyty zahrnující:

Výuka plaveckých lekcí v rámci povinného školního plavání nebo při letních a víkendových táborech.

Stravování formou plné penze: snídaně, oběd,

2 x svačina, večeře, pitný režim po celý den.

Doprava na místo autobusem

Ubytování v šumavském hotelu Čertův mlýn, který leží v klidném rekreačním středisku Železná Ruda - Špičák, v blízkosti turistického centra západočeské Šumavy - města Železná Ruda. Hodiny plavání probíhají ve vyhřívaném krytém hotelovém bazénu. Pro další aktivity je využíván tenisový kurt, travnaté hřiště, dětská herna, školící salónek a samozřejmě i příjemné okolí hotelu.

Ubytování v hotelu Roušarka ležícím v malebném městě Sušici na okraji Šumavy. Hodiny plavání probíhají v moderním bazénu nově vystaveného sportovního areálu přímo vedle hotelu. Pro další aktivity je využíván samotný areál včetně venkovních i indoorových hřišť či zdejší stezky.

Ubytování v hotelu Energetik ležícím v Krkonošském národním parku, kousek od Sněžky, přímo na sjezdovce Hnědý vrch. Hodiny plavání probíhají ve vyhřívaném krytém hotelovém bazénu. Pro další aktivity je využíváno sousední hřiště, dětská herna, školící salónek a okolní krásná příroda.

LEKTOŘI

Omar el Karib

Absolvent magisterského studia Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (2009)​

Trenérská a lektorská praxe v plaveckých klubech Junior (2006-2009), ASC a PŠ Vodník (2015-2017)

Pedagogická praxe na SŠ elektrotechnická V Úžlabině (2011-2012), ZŠ z Lobkowitz a Gymnázium Trojská (2007-2008)

  

Manažerské pozice v Bohemiafit, a.s. (2009-2011) a Radix CZ, s.r.o. (2012-2015)​

 

Spoluzakladatel AJVA,o.s.- pořádání sportovních a kulturních akcí

Několikanásobný mistr ČR v plavání​ - USK Praha a TJ Tábor

Vítěz závodů ČP v triatlonu – TJ Tábor

Marcel Valouch

Absolvent ASA výukového programu pro učitele plavání, Londýn, Velká Británie​ (2012)

Držitel certifikátů vodní záchranné služby z Velké Británie a USA ​(2012)

Lektorská a vodně-záchranná praxe v GLL (Londýn, UK), Disney Cruise Line (USA, Karibské moře, Evropa), PŠ Vodník a ASC (Česká republika),​ (2012-2017)

Trenér plavání III.tř., Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova

Juniorský reprezentant ČR ve vodním pólu​

Několikanásobný mistr republiky ve vodním pólu

 
 

PLAVECKÝ PROGRAM

Díky mnohaletým zkušenostem z České republiky i zahraničí se nám podařilo vytvořit unikátní koncept výuky plavání pro děti mladšího školního věku. S využitím nových pedagogických metod a osvědčených nenásilných postupů výuky plavání jsou děti vedeny k lásce k vodě a následnému zvládnutí základních plaveckých způsobů. Pamatujete si na Vaše školní plavání? Násilné potápění hlavy, odstrkování rukou od břehu pomocí tyče a slzy v brýlích u nás nenajdete. Máme rádi děti a víme, že učit lze i bez křiku pomocí pozitivní motivace a přirozené autority.

          Výuka plavání probíhá ve vyhřívaném bazénu za dozoru zkušených instruktorů. Děti jsou rozřazeny do skupin dle schopností. Jeden instruktor vede vždy jen jednu skupinu (max. 10 dětí) v průběhu celého kurzu z důvodu nastolení důvěry a přátelství mezi instruktorem a dětmi. Každá z celkových deseti lekcí trvá 90 minut. Lekce je strukturována do tří částí:

úvodní- seznámení s náplní lekce a následná rozcvička, hlavní výuková  část a vodní hry.

Plavecký kurz si klade za cíl osvojení plaveckých dovedností a rozvoj schopností

Plavání s pomůckami i bez nich

Zvládnutí základních plaveckých způsobů znak, prsa, kraul

Základy první pomoci a vodní záchrany

Skoky do vody

Základy potápění

Kurz je zakončen předáním mokrého vysvědčení pro každého účastníka

Doplňkový sportovní program

 

Devadesátiminutové lekce orientované na hry v přírodě, tradiční i netradiční hry a soutěže zaměřené na rozvoj rychlosti, síly, obratnosti, vytrvalosti, postřehu a smyslového vnímání.

Zábavní program

 

Probíhá každý večer a je zaměřen na mimosportovní aktivity jako jsou hry v přírodě, bojovky, stolní hry, hry na rozvoj kreativity, představivosti a také hry pro rozvoj hudebních a výtvarných schopností.

FORMY NAŠICH KURZŮ

Školní plavecký kurz ZŠ Plavání

Žáci absolvují celkem dvacet plaveckých lekcí v deseti blocích a splní tak celou polovinu povinné plavecké výuky, která ji díky Opatření v souladu s 4 odst. Zákona č. 561/2004 Sb. Školského zákona řadí mezi povinné výukové postupy. Dále se žáci účastní celkem pěti devadesátiminutových doplňkových sportovních programů a pěti stejně dlouhých zábavních večerních programů. Lze žádat o příspěvek na kurz u zdravotní pojišťovny.

 

Školní kurz „V přírodě“

Pro základní školy jsme nově připravili upravenou formu našeho kurzu. Jedná se o školu v přírodě, kde žáci absolvují pouze deset vyučovacích lekcí plavání v pěti blocích se zaměřením na vodní záchranu, prevenci utonutí, první pomoc a zdokonalení plaveckých technik. Další denní program obsahuje 1.5h dlouhý pohybový program teambuildingových aktivit v přírodě a 1.5 h dlouhý výukový program o ekologii, ochraně přírody a poznávání fauny a flory. Výuka probíhá názorně, pomocí ukázek, praktických nácviků a her pod vedením přírodovědce, dlouholetého zaměstnance ZOO Praha, průvodce a cestovatele Jakuba Radoše. Lze žádat o příspěvek na kurz u zdravotní pojišťovny.

 

Klasické školy v přírodě

Doplňují naše školní kurzy. Součástí je pět devadesátiminutových plaveckých bloků zaměřených na prevenci tonutí, první pomoc a vodní záchranu.

 

Letní tábory

Trvají sedm dnů vždy od neděle do neděle ve všech týdnech měsíců červenec a srpen. Probíhají  v hotelu Energetik v Peci pod Sněžkou a zahrnují ubytování, stravu 5 x denně, pitný režim, deset devadesátiminutových plaveckých lekcí, doplňkové sportovní a zábavní aktivity, výlety po okolí. Cena činí 5460 Kč a je možné žádat příspěvek u vaší zdravotní pojišťovny. Na kurz se lze přihlásit pomocí emailového nebo telefonického kontaktu níže. Do emailu nebo zprávy, prosím, uveďte 1. věk dítěte, 2. úroveň (plavec, poloplavec, neplavec), 3. termín kurzu. Obratem vám zašleme podrobnější informace a potvrzení předběžné rezervace.

 

 

Letní příměstské tábory

Probíhají v plaveckém a sportovním areálu Hloubětín. Pro výuku jsou k dispozici dva kryté bazény napuštěné slanou vodou a venkovní letní bazén. Zahrnují deset devadesátiminutových plaveckých bloků, doplňkové sportovní a zábavní aktivity. Pro doplňkové činnosti je využívána multifunkční tělocvična a zdejší zelené okolí. Kurzy probíhají v červenci a srpnu, vždy od pondělí do pátku a nezahrnují ubytování. Cena činí 3500 Kč a je možné žádat příspěvek u vaší zdravotní pojišťovny. Na kurz se lze přihlásit pomocí emailového nebo telefonického kontaktu níže. Do emailu nebo zprávy, prosím, uveďte 1. věk dítěte, 2. úroveň (plavec, poloplavec, neplavec), 3. termín kurzu. Obratem vám zašleme podrobnější informace a potvrzení předběžné rezervace.

Vypsané termíny: 1.) 6.7 - 10.7.2020, 2.) 13.7. - 17.7.2020, 3.) 20.7. - 24.7.2020, 4.) 27.7. - 31.7.2020, 5.) 3.8. - 7.8.2020, 6.) 10.8. - 14.8.2020 

Víkendové příměstské tábory

Jsou čtyřdenní- dvouvíkendové kurzy zahrnující osm výukových plaveckých bloků a pestrý doplňkový program. Probíhají v bazéně Radotín po celý školní rok. Cena činí 3500 Kč a je možné žádat příspěvek u vaší zdravotní pojišťovny. Tento typ kurzu nezahrnuje ubytování. Na kurz se lze přihlásit pomocí emailového nebo telefonického kontaktu níže. Do emailu nebo zprávy, prosím, uveďte 1. věk dítěte, 2. úroveň (plavec, poloplavec, neplavec), 3. termíny kurzu (dvou po sobě jdoucích víkendů). Obratem vám zašleme podrobnější informace a potvrzení předběžné rezervace.

KONTAKT

Telefon

+420 606 589 786

 
 
© 2017 ZŠ Plavání